I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 01 – 08.05.2016r.

N I E D Z I E L A 01.05.
8.30. + Helena (int od dzieci)

12.00. + Stanisław Lechowski i zmarli rodzice z obojga stron

17.00. O wszelkie łaski dla Wspólnoty Żywego Różańca oraz o wieczną szczęśliwość dla + Zofii Skraba i Grażyny Krawczyk i wszystkich zmarłych ze Wspólnoty.

PONIEDZIAŁEK 02.05.
18.00. + Zygmunt Cieszko i rodzice z obojga stron.

W T O R E K 03.05.
8.30. + Benedykt Tarkowski, + Jan, Rozalia z rodziny Rębacz

12.00. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla naszej Ojczyzny

17.00. + Alfred

Ś R O D A 04.05.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 05.05.
18.00. + Grażyna Krawczyk – int od Róży Żywego Różańca (p. Łuczak)

P I Ą T E K 06.05.
18.00.

S O B O T A 07.05.
18.00.

N I E D Z I E L A 08.05.
8.30. + Bolesław Szwed (24r, śm)

12.00. I Komunia św.

17.00. + Kazimierz Jarmoszko (21r. śm), i za rodziców z obojga stron.