I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 31.07 – 07.08.2016r.

N I E D Z I E L A 31.07.
8.30. + Eugeniusz Mazurczyk (14r. śm) i rodzice z obojga stron.

12.00. + Alicja, Witold.

17.00. + Marian Łoś i zm. rodzice z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 01.08.
18.00. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli z okazji urodzin.

W T O R E K 02.08.
18.00. + Mieczysław Piątkowski (1r. śm).

Ś R O D A 03.08.
18.00. + Jarosław Filipiuk (2r. śm).

C Z W A R T E K 04.08.
18.00. + Piotr, Barbara i zmarli z rodziny Kozłowskich.

P I Ą T E K 05.08.
18.00. + Józef; + Anna Jabłońska

S O B O T A 06.08.
18.00. + Wojciechowski

N I E D Z I E L A 07.08.
8.30. + Józef Kusz

12.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny z okazji osiemdziesiątych urodzin.

17.00. O Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Żywego Różańca.