I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 30.X – 06.XI.2016r.

N I E D Z I E L A 30.10.

8.30. + Zofia i Tadeusz Majcherowicz i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

12.00. O wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu dla Agaty.

17.00. + Jan Rozdeba (13r. śm).

PONIEDZIAŁEK 31.10
18.00. + Zofia, Antoni Kosenda, + Melania, Zdzisław Awinas i za zmarłych z rodz. Kosenda.

W T O R E K 01.11.
8.30. + Katarzyna, Józef, Stanisław, Alicja, Witold z rodz. Przystasz. + Weronika, Jan, Ryszard z rodz. Miller, + Stanisława Sławińska, + Janina Kominek, + Zofia Wak, + Helena Buczkowska i za zmarłych z rodz. Johanów i Gawros.

12.00. W intencji wszystkich zmarłych (Msza św. na cmentarzu).

17.00. Różaniec i wypominki

Ś R O D A 02.11.
9.00. + Marian Burek (25r. śm) i za zmarłych rodziców z obojga stron.
18.00. + Kazimierz Woźnicki (4r. śm).

C Z W A R T E K 03.11.
18.00. Za zmarłych rodziców i rodzeństwo, Zofia, Wiktor z rodz. Marcinkowskich, + Anna, Władysława, Barbara, Eugenia, zmarli Dziadkowie i za + ks. Zygmunt Jeruzal.

P I Ą T E K 04.11.
18.00. + Jan, Józefa, Jan, Janina, Danuta.

S O B O T A 05.11.
18.00. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla męża, syna i dla teściowej.

N I E D Z I E L A 06.11.

8.30. + Maria, Stanisław, Józef, Agata z rodz. Sosinowicz.

12.00. + Jan, Łukasz (5r. śm) z rodziny Pluta.

17.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Żywego Różańca.