I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 30.07 – 06.08.2017r

N I E D Z I E L A 30.07.
8.30. + Janina Łuczak (3r. śm), Antoni Łuczak, Józef Kujawski

12.00. + Alicja, Witold

17.00. + Anna Jabłońska

PONIEDZIAŁEK 31.07.
18.00.

W T O R E K 01.08.
18.00. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Anieli z okazji urodzin.

Ś R O D A 02.08.
18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Natalii Szwed z okazji 18 urodzin.

C Z W A R T E K 03.08.
18.00. + Jarosław Filipiuk (3r. śm).

P I Ą T E K 04.08.
18.00.

S O B O T A 05.08.
18.00.

N I E D Z I E L A 06.08.

8.30. + Daniela Smolińska (6r. śm).

12.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Williama jego rodziców i chrzestnych.

17.00. + Katarzyna, Piotr Michno, zmarli z rodziny Roman, Burek i Michno.