I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 26.03 – 02.04.2017r

WIELKI POST
IV N I E D Z I E L A 26.03.
8.30. + Bogusława Czerwonka i za zmarłych z rodziny.

12.00. + Krzysztof Migda (6r. śm), Helena, Feliks, Stanisław, Inga, Adam,

16.00. Gorzkie Żale

17.00. O trzeźwość dla Zbigniewa – intencja od siostry.

PONIEDZIAŁEK 27.03.
18.00. + Stanisława Grad (miesiąc po pogrzebie).

W T O R E K 28.03.
18.00. + Ks. Piotr Pryma (10r. śm), + Danuta, Tadeusz Pryma.

Ś R O D A 29.03
18.00. O zdrowie, ulgę w cierpieniu i Boże błogosławieństwo dla Czesława.

C Z W A R T E K 30.03.
18.00. + Maria, Kazimierz z rodziny Siminiak i za dusze w czyśćcu cierpiące.

P I Ą T E K 31.03.
17.30. Droga Krzyżowa

18.00. + Halina, Józef, Eugeniusz – w rocznicę śmierci.

S O B O T A 01.04.
18.00. + Józef Zimny (59r. śm), Stanisława (24r. śm).

WIELKI POST
V N I E D Z I E L A 02.04.
8.30. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny i Władysława w 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

12.00. + Władysława Poryszko.

16.00. Gorzkie Żale

17.00. O wszelkie łaski dla Żywego Różańca