I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 26.02 – 05.03.2017r.

N I E D Z I E L A 26.02.
8.30. + Rajmund Ragaman (10r. śm).

12.00. Dziękczynna za miniony rok, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla księży pracujących w naszej parafii oraz dla przyjaciół ofiarodawczyni i ludzi dobrej woli.

17.00. + Zdzisław, Cyprian, Józefa, Ryszard, Marek, Katarzyna, Mieczysław, Bronisława, Władysław.

PONIEDZIAŁEK 27.02.
18.00. + Janina Czubkowska (m-c po pogrzebie).

W T O R E K 28.02.
14.00. + Stanisława Grad (pogrzebowa)
18.00.

Ś R O D A POPIELCOWA 01.03
18.00. + Danuta (8r. śm), Tadeusz, ks. Piotr z rodz. Pryma.

C Z W A R T E K 02.03.
18.00.

P I Ą T E K 03.03.
17.30. Droga Krzyżowa

18.00. + Teresa Rybacka (1r. śm).

S O B O T A 04.03.
18.00. + Dorota Kapica (1r. śm).

I N I E D Z I E L A WIELKIEGO POSTU 05.03.
8.30. + Kazimierz Kupczyński (1r. śm), i za zmarłych rodziców z obojga stron.

12.00. + Stefan, Tadeusz z rodz. Smek, Damian Pszczółkowski

16.00. Gorzkie Żale

17.00. O wszelkie łaski dla wspólnoty Żywego Różańca.