I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 23-30.07.2017r

N I E D Z I E L A 23.07.
8.30. + Czesław Szkołut – intencja od Joanny i Piotra Jankowskich

12.00. + Józef (14r. śm), Anna Koszal

17.00.

PONIEDZIAŁEK 24.07.
18.00. + Emil Chałupnik (rocznica śmierci) i za zmarłych rodziców z obojga stron.

W T O R E K 25.07.
18.00. + Iwona, Jolanta, Robert i za zmarłych z rodziny Nasieńczuk

Ś R O D A 26.07.
18.00. Dziękczynna za ofiarodawców nowej chorągwi procesyjnej ku czci Matki Bożej dla naszej Parafii. Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

C Z W A R T E K 27.07.
18.00.

P I Ą T E K 28.07.
18.00. + Mieczysław Piątkowski

S O B O T A 29.07.
18.00.

N I E D Z I E L A 30.07.
8.30. + Janina Łuczak (3r. śm), Antoni Łuczak, Józef Kujawski

12.00. + Alicja, Witold

17.00. + Anna Jabłońska