I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 23 – 30.04.2017r

N I E D Z I E L A 23.04.

8.30. Dziękczynna w 40 rocznicę małżeństwa Krystyny i Bogdana z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

12.00. + Jerzy i za zmarłych rodziców z obojga stron.

17.00. greg. 4, + Władysława Rzepka.

PONIEDZIAŁEK 24.04.

18.00. greg. 5, + Władysława Rzepka.

W T O R E K 25.04.
18.00. greg. 6, + Władysława Rzepka.

Ś R O D A 26.04.
18.00. greg. 7, + Władysława Rzepka.

C Z W A R T E K 27.04.
18.00. greg. 8, + Władysława Rzepka.

P I Ą T E K 28.04.
18.00. greg. 9, + Władysława Rzepka.
18.00. + Jan, Krystyna Stefaniuk (rocznica śmierci)

S O B O T A 29.04.
18.00. greg. 10, + Władysława Rzepka.
18.00. + Klaudia (wspomnienie urodzin).

N I E D Z I E L A 30.04.
8.30. + Bogusława Czerwonka – intencja od Janiny.

12.00. + Grażyna (1r. śm), Władysław Krawczyk

17.00. greg. 11, + Władysława Rzepka.