I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 20 – 27.XI.2016r.

N I E D Z I E L A 20.11.

8.30. + Michał (32r.śm), Marianna, Anna, Stanisław, Jan z rodziny Adamek, + Bolesław Kawczyński.

12.00. + Zygmunt Cieszko, zmarli rodzice z obojga stron.

17.00. + Katarzyna, Kazimierz Bobowscy, za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 21.11.
18.00.

W T O R E K 22.11.
18.00.

Ś R O D A 23.11.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 24.11.
18.00. + Tadeusz (18r. śm), Danuta, Ks. Piotr z rodziny Pryma.

P I Ą T E K 25.11.
18.00.

S O B O T A 26.11.
18.00.

N I E D Z I E L A 27.11.
8.30. W intencji kolejarzy i ich rodzin oraz o Boże Miłosierdzie dla zmarłych kolejarzy.

12.00. + Anna, Franciszek, zmarłe rodzeństwo, Katarzyna, Bronisław z rodz. Trojak.

17.00. + Władysław Szwagrzyk (17r. śm), Ryszard Szwagrzyk.