I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 19 – 26.03.2017r

WIELKI POST
III N I E D Z I E L A 19.03.
8.30. + Piotr (18r. śm), Katarzyna z rodz. Woźnych; + rodzice z obojga stron.

12.00. ODPUST. W intencji całej parafii.

16.00. Gorzkie Żale

17.00. + Maria, Stanisław, Józef, Agata z rodziny Sosinowicz.

PONIEDZIAŁEK 20.03.
8.00. + Stanisława, Stefan

18.00. + Józefa, Jan Białous; Jan, Janina, Danuta z rodz. Piech.

W T O R E K 21.03.
8.00.

18.00. O radość nieba dla + Tadeusza.

Ś R O D A 22.03
8.00.
18.00. + Witold Eszrych (23r. śm).

C Z W A R T E K 23.03.
18.00. + Bogusława Czerwonka – int od Róży Żywego Różańca.

P I Ą T E K 24.03.
17.30. Droga Krzyżowa

18.00. + Janina Tybulewicz (15r. śm), Kazimierz, Ryszard.

S O B O T A 25.03.
18.00. + Ks. Tadeusz Tyszkiewicz.

WIELKI POST
IV N I E D Z I E L A 26.03.
8.30. + Bogusława Czerwonka i za zmarłych z rodziny.

12.00. + Krzysztof Migda (6r. śm), Helena, Feliks, Stanisław, Inga, Adam,

16.00. Gorzkie Żale

17.00. O trzeźwość dla Zbigniewa – intencja od siostry.