I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 19 – 26.02.2017r.

N I E D Z I E L A 19.02.
8.30. + Helena Gawęda (z racji wspomnienia urodzin i 1r. śm) int od dzieci.

12.00. + Maria, Antoni z rodz. Kochanowskich

17.00. + Julian Bąk – int od kuzyna Zygmunta.

PONIEDZIAŁEK 20.02.
18.00. + Bogusława Czerwonka – int od Róży Żywego Różańca.

W T O R E K 21.02.
18.00.

Ś R O D A 22.02
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 23.02.
18.00.

P I Ą T E K 24.02.
18.00.

S O B O T A 25.02.
18.00.

N I E D Z I E L A 26.02.
8.30. + Rajmund Ragaman (10r. śm).

12.00. Dziękczynna za miniony rok, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla księży pracujących w naszej parafii oraz dla przyjaciół ofiarodawczyni i ludzi dobrej woli.

17.00.