I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 17-24.07.2016r.

N I E D Z I E L A 17.07.
8.30. + Franciszek Drewniak i za zmarłych jego rodziców + Bazylia, Michał.

12.00. + Iwona, Jolanta.

17.00. O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z okazji zbliżających się imienin.

PONIEDZIAŁEK 18.07.
11.00. + Roman Kubacki (pogrzeb)

18.00. + Teresa Rybacka i za jej męża

W T O R E K 19.07.
18.00.

Ś R O D A 20.07.
18.00. Dziękczynna z okazji urodzin: Zofii, Agnieszki i Iwony z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

C Z W A R T E K 21.07.
18.00.

P I Ą T E K 22.07.
18.00.

S O B O T A 23.07.
18.00. + Helena, Ryszard – intencja od dzieci.

N I E D Z I E L A 24.07.
8.30. + Marianna (17r. śm), Anna, Michał, Stanisław, Jan Admek; Bolesław Kawczyński.

12.00. + Stanisław Szwed (5r. śm).

17.00. O Boże błogosławieństwo dla kierowców i podróżujących.