I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 16 – 23.10.2016r.

N I E D Z I E L A 16.10.

8.30. + Helena Gawęda – O Boże Miłosierdzie.

12.00. + Hieronim Macioszek, Natalia Basek, Aniela Zbrożek, zmarli z rodz. Macioszek i Cisiuk.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zosi z okazji przyjęcia sakramentu chrztu św.

PONIEDZIAŁEK 17.10
18.00. O zdrowie, wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Pani Katechetki Małgorzaty.

W T O R E K 18.10.
18.00. + Kazimierz Kupczyński i za zmarłych jego rodziców.

Ś R O D A 19.10
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 20.10
18.00. + Marian Sadowski i za zmarłych rodziców.

P I Ą T E K 21.10.
18.00. + Jan Steczyk – miesiąc po pogrzebie.

S O B O T A 22.10
16.00. ślub: Milczarek Damian i Boratyn Katarzyna.

18.00. + Marian Czerwonka (3r. śm).

N I E D Z I E L A 23.10.

8.30. + Tadeusz Felisiak – miesiąc po pogrzebie.

12.00. + Stanisław, Jan, Bolesław, Anna, i zmarli rodzice.

17.00. + Bolesław Namirowski (6r. śm) i za zmarłych jego rodziców.