I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 16 – 23.04.2017r

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
NIEDZIELA 16.04.
6.00. W intencji parafian.

8.30. + Jerzy Kliś, Jan Daniela Smolińscy, Bronisław Waloszek.

12.00. + Bogusława i Marian Czerwonka.

17.00. W intencji dzieci przyjmujących chrzest i ich rodziców.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 17.04.
8.30. + Katarzyna Piotr Michno, i za zmarłych z rodziny Michno i Roman.

12.00. Dziękczynna w rocznicę 75 urodzin ks. Proboszcza, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

17.00. Nie będzie Mszy św.

W T O R E K 18.04.
18.00. + Ks. Tadeusz Tyszkiewicz.

Ś R O D A 19.04.
18.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dagmary z okazji urodzin.

C Z W A R T E K 20.04.
18.00. greg. 1, + Władysława Rzepka.

P I Ą T E K 21.04.
18.00. greg. 2, + Władysława Rzepka.

S O B O T A 22.04.
18.00. greg. 3, + Władysława Rzepka.

N I E D Z I E L A 23.04.
8.30. Dziękczynna w 40 rocznicę małżeństwa Krystyny i Bogdana z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

12.00. + Jerzy i za zmarłych rodziców z obojga stron.

17.00. greg. 4, + Władysława Rzepka.