I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 15 – 22.01.2017r.

N I E D Z I E L A 15.01.
8.30. + Katarzyna Kazimierz i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

12.00. O zdrowie i wszelkie łaski dla Zbigniewa z ok 60 urodzin.

17.00. + Ewelina Tomporowska – miesiąc po pogrzebie.

PONIEDZIAŁEK 16.01.
18.00. + Ryszard Grzyśka (miesiąc po pogrzebie).

W T O R E K 17.01.
18.00. + Andrzej Mądrawski (miesiąc po pogrzebie)

Ś R O D A 18.01.
18.00. + Olga Derda (w rocznicę śmierci)

C Z W A R T E K 19.01.
18.00. + Julian Bąk (miesiąc po pogrzebie).

P I Ą T E K 20.01.
18.00. + Anna Szewczuk (miesiąc po pogrzebie).

S O B O T A 21.01.
18.00. + Alina Marcinkiewicz (miesiąc po pogrzebie).

N I E D Z I E L A 22.01.
8.30. + Helena, Stanisław Gawęda (z ok dnia babci i dziadka) – intencja od wnuczek Katarzyny i Agnieszki rodzinami.

12.00. + Zenon Podjasek (9r. śm) oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

17.00. + Jolanta (2r. śm), + Iwona.