I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 13 – 20.XI.2016r.

N I E D Z I E L A 13.11.
8.30. + Helena, Stanisław Gawęda – int od dzieci.

12.00. + Janina, Zdzisław, Józef z rodziny Bijoch.

17.00. + Julia Szwagrzyk (18r. śm).

PONIEDZIAŁEK 14.11.
18.00. + Michalina Sowa (5r. śm), Władysław Lis – int od córki z rodziną.

W T O R E K 15.11.
18.00. + Iwona, Jolanta oraz zmarli dziadkowie z rodziny Małkowskich i Nasieńczuk.

Ś R O D A 16.11.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 17.11.
18.00. + Zdzisław Krawczyk (6r. śm).

P I Ą T E K 18.11.
18.00. O zbawienie dla zmarłych z rodziny Przystaszów, Pryjmów, Waków, Buczkowskich, Johanów, Borodów, Bojanowicz.

S O B O T A 19.11.
18.00. Za zmarłych z rodziny Lemieszko, Jachowskich, Pękal, Czerwonka, Banaszewskich, Krzemińskich.

N I E D Z I E L A 20.11.
8.30. + Michał (32r.śm), Marianna, Anna, Stanisław, Jan z rodziny Adamek, + Bolesław Kawczyński.

12.00. + Zygmunt Cieszko, zmarli rodzice z obojga stron.

17.00. + Katarzyna, Kazimierz Bobowscy, za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.