I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 13.08 – 20.08.2017r.

N I E D Z I E L A 13.08.
8.30. Za świętej pamięci Stanisława Wysakowskiego w I rocznicę śmierci
12.00. O łaski i błogosławieństwo Boże dla uczestników Ińskiego Lata Filmowego oraz zbawienie dla zmarłych.
17.00. Za świętej pamięci Józefa Kusza.
PONIEDZIAŁEK 14.08.
18.00. Za świętej pamięci Józefa Kaletę i zmarłych Rodziców i Rodzeństwo, oraz zmarłych z rodziny Sacałowskich, Rodziców i Rodzeństwo
W T O R E K 15.08.
8.30. Za świętej pamięci Bogusławę i Mariana Czerwonka.
12.00. W intencji córek, wnuków i prawnuków. Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
17.00. Za świętej pamięci Marianna Paul.
Ś R O D A 16.08.
18.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
C Z W A R T E K 17.08.
18.00. Za świętej pamięci księdza Tadeusza Tyszkiewicza.
P I Ą T E K 18.08.
18.00. Za świętej pamięci Zygmunta Ciszko w V rocznicę śmierci i zmarłych Rodziców z obojga stron.
S O B O T A 19.08.
18.00. Za świętej pamięci Stanisława Janczaka w II rocznicę śmierci.
N I E D Z I E L A 20.08.
8.30. Za świętej pamięci Józefa Sieczkę i za zmarłych z Koła Łowieckiego „Koliba”.
12.00. Za świętej pamięci Jerzego Stolarskiego.
17.00. Za świętej pamięci Zygmunta Owerko w XVI rocznicę śmierci, oraz Jana i Zofię z rodziny Antoniewicz.