I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 11 – 18.XII.2016r.

N I E D Z I E L A 11.12.
8.30. + Katarzyna, Kazimierz Bobowscy

12.00. + Marian Czerwonka oraz za zmarłych z rodziny Skomrów i Czerwonka.

17.00. + Jan Muniak (40 r. śm) i za zmarłych rodziców z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 12.12.
7.15.

18.00.

W T O R E K 13.12.
7.15.

18.00. O Boże błogosławieństwo dla Haliny z okazji urodzin i wszelkie łaski dla całej rodziny Krawczyk.

Ś R O D A 14.12.
7.15.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 15.12.
7.15.

18.00. + Władysława Delik (int od Żywego Różańca).

P I Ą T E K 16.12.
7.15. + Anna Adamek (1r. śm).

18.00. + Władysława Delik (int od Żywego Różańca).

S O B O T A 17.12.
7.15.

18.00. + Maria, + Wincenty.

N I E D Z I E L A 11.12.
8.30. + Helena, Stanisław Gawęda.

12.00. + Anna Adamek (1r.śm) i za zmarłych rodziców i braci.

17.00. + Jan, Danuta Steczyk, Jan, Zofia Sobolak.