I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 11 – 18.09.2016r.

N I E D Z I E L A 11.09.

8.30. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich

12.00. + Kazimierz, Rozalia z rodziny Wilkiewicz – intencja od kuzynki z mężem.

17.00. + Cezary Tryjański (4r. śm).

PONIEDZIAŁEK 12.09.
18.00. + Tadeusz, zmarli z rodziny Ligockich i Wietrzykowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

W T O R E K 13.09.
18.00. + Jan Kruk

Ś R O D A 14.09.
18.00. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny i Franciszka w 60 rocznicę małżeństwa.

C Z W A R T E K 15.09.
18.00.

P I Ą T E K 16.09.
18.00. + Stanisław Wysakowski (miesiąc po pogrzebie)

S O B O T A 17.09.
18.00. + Helena Gawęda – intencja od dzieci.

N I E D Z I E L A 18.09.

8.30. + Leonard Majchrowski (5r. śm) i za zmarłych jego rodziców.

12.00. + Anna (12r. śm), Józef z rodziny Koszal.

17.00. + Zygmunt Szymczyk (7r. śm) i za zmarłych rodziców i braci z obojga stron