I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 09 – 16.10.2016r.

N I E D Z I E L A 09.10.

8.30. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich.

12.00. + Władysława Purolczyk; Stefan, Stefania Rykaszewscy.

17.00. + z rodz. Szwagrzyk, rodzice z obojga stron; z rodz. Dziemiańczyk; Jan Korbiel, Maria Szałas.

PONIEDZIAŁEK 10.10
13.00. Msza św. pogrzebowa: + Edward Wawryszyn.

18.00. + Wincenty, Maria.

W T O R E K 11.10.
18.00. + Katarzyna, Wacław.

Ś R O D A 12.10
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 13.10
18.00. + Jan Steczyk – int od Jacka i Zofii Rzepiszczak.

P I Ą T E K 14.10.
18.00. + Krystyna Kowalkowska (14r. śm).

S O B O T A 15.10
18.00. + Jan Steczyk – int od Zofii Kurus z rodziną.

N I E D Z I E L A 16.10.

8.30. + Helena Gawęda – O Boże Miłosierdzie.

12.00. + Hieronim Macioszek, Natalia Basek, Aniela Zbrożek, zmarli z rodz. Macioszek i Cisiuk.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zosi z okazji przyjęcia sakramentu chrztu św.