I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 08 – 15.01.2017r.

N I E D Z I E L A 08.01.
8.30. Dziękczynna z ok 40 rocznicy sakramentu małżeństwa Zofii i Eugeniusza z prośbą o zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata małżeństwa.

12.00. + Katarzyna(6r. śm), Piotr z rodziny Woźnych i za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

17.00.

PONIEDZIAŁEK 09.01.
18.00. + Zygmunt Chicheł (2r. śm).

W T O R E K 10.01.
18.00. + Stanisław Lemieszko (20r. śm) i za zmarłych z rodziny Lemieszko i Łuczak.

Ś R O D A 11.01.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 12.01.
18.00. + Kazimierz Lechowski int od całej rodziny Lechowskich z centralnej Polski.

P I Ą T E K 13.01.
18.00. + Zdzisław Gollon (9r. śm) i za zmarłych z rodziny.

S O B O T A 14.01.
18.00. + Halina Sawińska (6r. śm).

N I E D Z I E L A 15.01.
8.30. + Katarzyna Kazimierz i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

12.00. O zdrowie i wszelkie łaski dla Zbigniewa z ok 60 urodzin.

17.00. + Ewelina Tomporowska – miesiąc po pogrzebie.