I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 06 – 13.XI.2016r.

N I E D Z I E L A 06.11.

8.30. + Maria, Stanisław, Józef, Agata z rodz. Sosinowicz.

12.00. + Jan, Łukasz (5r. śm) z rodziny Pluta.

17.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Żywego Różańca.

PONIEDZIAŁEK 07.11.
18.00. + Zofia Skraba i za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

W T O R E K 08.11.
18.00. O zbawienie dla + Julia, Paweł, Marian, Teodora, Mieczysław Szkołut. + Maria, Tadeusz, Ignacy, Irena, Anna z rodziny Węzowskich.

Ś R O D A 09.11.
18.00. O zdrowie dla Stefana.

C Z W A R T E K 10.11.
18.00. Za zmarłych z rodziny Rozdeba, Banaś i Król.

P I Ą T E K 11.11.
10.00. W intencji Ojczyzny.

18.00. + Edward Wawryszyn (miesiąc po pogrzebie).

S O B O T A 12.11.
18.00. + Stanisław, Kazimierz Łuczak; + Jan, Krystyna Stefaniuk.

N I E D Z I E L A 13.11.
8.30. + Helena, Stanisław Gawęda – int od dzieci.

12.00. + Janina, Zdzisław, Józef z rodziny Bijoch.

17.00. + Julia Szwagrzyk (18r. śm).