I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 05 – 12.02.2017r.

N I E D Z I E L A 05.02.
8.30. + Katarzyna, Kazimierz i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

12.00. + Helena, Kazimierz Jabłońscy (1r. śm).

17.00. O Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Żywego Różańca.

PONIEDZIAŁEK 06.02.
18.00.

W T O R E K 07.02.
18.00. + Anna Pilinoga (18r. śm), Irena Dużyk (6r. śm).

Ś R O D A 08.02
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 09.02.
18.00.

P I Ą T E K 10.02.
18.00. + Władysława, Józef Delik

S O B O T A 11.02.
10.00. W intencji ludzi starszych, chorych i cierpiących.

18.00. + Jerzy Nowak (2r. śm).

N I E D Z I E L A 12.02.
8.30. + Jurek (int od kuzynki z rodziną)

12.00. Msza św. w 77 rocznicę deportacji na Syberię – za tych, którzy zginęli w łagrach, w obozach i na wojnie oraz za zmarłych sybiraków pochowanych na naszym cmentarzu.

17.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mileny z okazji urodzin.