I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH 02 – 09.04.2017r

WIELKI POST
V N I E D Z I E L A 02.04.
8.30. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny i Władysława w 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

12.00. + Władysława Poryszko.

16.00. Gorzkie Żale

17.00. O wszelkie łaski dla Żywego Różańca

PONIEDZIAŁEK 03.04.
18.00. O zbawienie dla rodziców i braci z rodziny Ligockich.

W T O R E K 04.04.
18.00. + Zofia Skraba i zmarli z rodziny.

Ś R O D A 05.04.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 06.04.
18.00. + Marianna Paul, Władysława i Antoni Półkoszek.

P I Ą T E K 07.04.
17.00. Droga Krzyżowa ulicami Ińska.

16.30 + Henryka Kucharska, Helena Paniec (1r. śm).

S O B O T A 08.04.
18.00.

WIELKI POST
VI N I E D Z I E L A 09.04.
8.30. + Danuta Kruczyńska (5r. śm), i za zmarłych z rodziny Kruczyńskich i Kiewel.

12.00. W intencji Ks. Proboszcza i Ks. Daniela o zdrowie i Boże błogosławieństwo, aby jak najdłużej mogli służyć Panu Bogu.

16.00. Gorzkie Żale

17.00. + Danuta, Jan Steczyk, Julia, Grzegorz, Bazyli Chrycaj.