I N T E N C J E M S Z A L N E 24 – 31.01.2016

N I E D Z I E L A 24.01.

8.30. + Zenon Podjasek, oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo

12.00. Dziękczynna w 70 rocznicę urodzin Henryki z prośbą o zdrowie i
wszelkie łaski.

17.00. Dziękczynna za wszelkie łaski z okazji 20 rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na następne lata.

PONIEDZIAŁEK 25.01.
18.00.

W T O R E K 26.01.
18.00.

Ś R O D A 27.01.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej pomocy.

C Z W A R T E K 28.01.
18.00.

P I Ą T E K 29.01.
18.00. + Danuta Pietras (7r. śm)

S O B O T A 30.01.
18.00. + Małgorzata Warsińska (z racji urodzin).

N I E D Z I E L A 31.01.

8.30. + Jolanta Nasieńczuk (1r. śm), Iwona Krzyszkowska.

12.00. + Władysława Poryszko.

17.00.