I N T E N C J E M S Z A L N E 29.11 – 06.12. 2015

N I E D Z I E L A 29.11.

8.30. + Zofia, Tadeusz i za zmarłych rodziców i rodzeństwo

12.00. + Weronika, Jan Miller, zmarli z rodziny Przystasz: Katarzyna, Stanisław, Józef, Alicja, Witold; Wak Zofia, Buczkowska Helena, zmarli z rodziny Johan i Gavros, Stanisława Słowińska, Janina Kominek.

17.00. + Władysław, Ryszard Szwagrzyk i za zmarłych dziadków z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 30.11.

7.15. + Jan, Józef, Władysława, Halina, Henryk, Barbara, Stanisława i zmarli z rodziny: Krzeszowiec, Turek, Świerkockich, Krawczyk.

18.00. + Mieczysław, Czesława, Józef, Stanisława z rodziny Michałek, oraz z dusze w czyśćcu cierpiące.

W T O R E K 01.12.
7.15.

18.00. O wszelkie łaski dla rodziców zmarłego Gracjana.

Ś R O D A 02.12.
7.15.

18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 03.11.

7.15.

18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcina, Aleksandry i Katarzyny.

P I Ą T E K 04.12.

7.15.

18.00. + Barbara i zmarli z rodziny Krzemińskich, Lemieszko, Jachowskich.

S O B O T A 05.12

7.15.

18.00. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla dzieci i wnuków w rodzinie.

N I E D Z I E L A 06.12.

8.30. + Kazimiera Kupczyńska (10r. śm), rodzice obojga stron.

12.00. + Jerzy Sobolewski (3r. śm), intencja od żony, dzieci, wnuków i prawnuków.

17.00. W intencji Żywego Różańca