I N T E N C J E M S Z A L N E 21 – 28.02.2016

2 N I E D Z I E L A WIELKIEGO POSTU 21.02.

8.30. Dziękczynna w 85 rocznicę urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

12.00. + Marianna Kochanowska (3r śm), Antoni.

16.00. GORZKIE ŻALE

17.00. Dziękczynna za wszelką pomoc otrzymaną od mieszkańców sołectwa Linówko i od innych ludzi dobrego serca.

PONIEDZIAŁEK 22.02.
18.00.

W T O R E K 23.02.
18.00.

Ś R O D A 24.02.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 25.02.
18.00.

P I Ą T E K 26.02.
17.30. DROGA KRZYŻOWA

18.00. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Bronisławy z okazji 70-tych urodzin.

S O B O T A 27.02.
18.00.

3 N I E D Z I E L A WIELKIEGO POSTU 28.02.
8.30. + Rajmund Ragaman (9r. śm)

12.00. O Boże Miłosierdzie dla zmarłych z rodziny Idczaków.

16.00. GORZKIE ŻALE

17.00.