I N T E N C J E M S Z A L N E 20 – 27.12.2015

N I E D Z I E L A 20.12.

8.30. + Zofia Skraba i zmarli rodzice z obojga stron.

12.00. + Halina (z racji imienin), Józef (rocz. śm), + Eugeniusz, Witold i zmarli bracia.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla pewnej osoby.

PONIEDZIAŁEK 21.12.
7.15.
18.00.

W T O R E K 22 .1 2.
7.15.
18.00.

Ś R O D A 23.1 2.
7.15.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 24.1 2.
7.15. + Tadeusz i rodzice obojga stron i rodzeństwo.

23.00. Pasterka: W intencji Parafian.

P I Ą T E K 25.12. BOŻE NARODZENIE
8.30. + Władysław, Helena, Jerzy Kliś, Paweł, Maria, Jan Bednarz; Grzegorz, Janina Buda.

12.00. + Danuta, Tadeusz, ks. Piotr z rodziny Pryma i za zmarłych rodziców z obojga stron.

17.00. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Miłosza w dniu chrztu św.

S O B O T A 26.12.
8.30. + Teresa, Marian Burek, rodzice obojga stron.

12.00. + Marianna Paul, + Mieczysław Piątkowski.

18.00. Dziękczynna w 90 rocz urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

N I E D Z I E L A 27.12.
8.30. O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Patryka z okazji pierwszej rocznicy ślubu, oraz o wszelkie łaski dla Artura.

12.00. + Mieczysław Kusz (4r. śm).

17.00.