I N T E N C J E M S Z A L N E 20 – 27.03.2016

6 N I E D Z I E L A WIELKIEGO POSTU 20.03. P A L M O W A
8.30. + Witold Eszrych (22r. śm)
12.00. + Krzysztof Migda (5r. śm), Helena, Feliks, Inga, Stanisław, Adam Migda.
16.00. GORZKIE ŻALE
17.00. + Ryszard.
PONIEDZIAŁEK 21.03.
18.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące – int od Heleny.

W T O R E K 22.03.
18.00. + Marek Piątkowski
Ś R O D A 23.03.
18.00. O wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji 70 rocznicy urodzin.
W I E L K I C Z W A R T E K 24.03.
18.00. LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kapłanów.
W I E L K I P I Ą T E K 25.03.
18.00. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
W I E L K A S O B O T A 26.03.
18.00. LITURGIA PASCHALNA

N I E D Z I E L A ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 27.03.
6.00. REZUREKCJA: W intencji Parafian.
8.30. Za szwagrów: + Kazimierz Kupczyński, Leonard Majchrowski, za rodziców: + Teofila, Józef Krużel, za dziadków z obojga stron, + Jan Popiołek – int od rodziny Wojciechowskich.
12.00. Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Marianny i Henryka Sadowskich o zdrowie i wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej.
17.00. MSZY ŚW. NIE BĘDZIE.