I N T E N C J E M S Z A L N E 17 – 24.01.2016

N I E D Z I E L A 17.01.

8.30. + Marian Czerwonka

12.00. + Anna Adamek (miesiąc po pogrzebie)

17.00.

PONIEDZIAŁEK 18.01.

13.00. + Olga Derda (pogrzebowa)
18.00.

W T O R E K 19.01.
18.00.

Ś R O D A 20.01.
18.00. + Józef Kaleta

C Z W A R T E K 21.01.
18.00.

P I Ą T E K 22.01.
18.00.

S O B O T A 23.01.
18.00.

N I E D Z I E L A 24.01.

8.30. + Zenon Podjasek, oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo

12.00. Dziękczynna w 70 rocznicę urodzin Henryki z prośbą o zdrowie i
wszelkie łaski.

17.00.