I N T E N C J E M S Z A L N E 10 – 17.01.2016

N I E D Z I E L A 10.01.

8.30. + Katarzyna (5r. śm), Piotr z rodziny Woźnych i za zmarłych rodziców z obojga stron.

12.00.

17.00. + Zygmunt Chicheł (1r. śm).

PONIEDZIAŁEK 11.01.

18.00. Za zmarłych z rodziny Lemieszko, Stefaniuk, Łuczak

W T O R E K 12.01.
18.00.

Ś R O D A 13.01.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 14.01.

14.00. + Zdzisław Rode (pogrzebowa).
18.00. + Halina (6r. śm), rodzice z obojga stron

P I Ą T E K 15.01.
18.00.

S O B O T A 16.01.
18.00.

N I E D Z I E L A 17.01.

8.30. + Marian Czerwonka

12.00. + Anna Adamek (miesiąc po pogrzebie)

17.00.