I N T E N C J E M S Z A L N E 07 – 14.02.2016

N I E D Z I E L A 07.02.

8.30. + Antoni Pilarski

12.00. W 76 rocznicę pierwszej wywózki polaków na Syberię. O wieczną szczęśliwość dla tych, którzy zginęli na Syberii, w łagrach, w obozach i na wojnie oraz za zmarłych sybiraków po wojnie, którzy spoczywają na polskich cmentarzach.

17.00. O wszelkie łaski dla wspólnoty Żywego Różańca.

PONIEDZIAŁEK 08.02.

14.00. + Kazimierz Jabłoński (pogrzeb)

18.00. + Krystyna, Mieczysław Mróz.

W T O R E K 09.02.
18.00.

Ś R O D A POPIELCOWA 10.02.
9.00.

18.00.

C Z W A R T E K 11.02.
9.00. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z Lourdes dla chorych i starszych z naszej parafii.

18.00.

P I Ą T E K 12.02.
17.30. DROGA KRZYŻOWA

18.00.

S O B O T A 13.02.
18.00.

1 N I E D Z I E L A WIELKIEGO POSTU 14.02.
8.30. + Józef Kusz (2r. śm) i za zmarłych jego rodziców i rodzeństwo.

12.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mileny z ok. 5 urodzin.

16.00. GORZKIE ŻALE

17.00. + Zdzisław Rode.