I N T E N C J E M S Z A L N E 03 – 10.01.2016

N I E D Z I E L A 03.01.

8.30. + Mieczysław, Paweł, Julianna z rodziny Szkołut.

12.00. + Iwona Jezikowska.

17.00. Za zmarłych z rodziny Szary, Franciszek (30r. śm), Maria, Franciszek, Grażyna

PONIEDZIAŁEK 04.01.
9.00.

W T O R E K 05.01.
9.00.

Ś R O D A 06.01.
8.30.+ Katarzyna, Piotr oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

12.00. + Marcjanna (z racji imienin).

17.00.

C Z W A R T E K 07.01.
9.00.

P I Ą T E K 08.01.
9.00.

S O B O T A 09.01.
9.00.

N I E D Z I E L A 10.01.

8.30. + Katarzyna (5r. śm), Piotr z rodziny Woźnych i za zmarłych rodziców z obojga stron.

12.00.

17.00. + Zygmunt Chicheł (1r. śm).